۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

اطلاعیه برای سالگرد دستگیری منصور اسانلو

اطلاعیه مشترک اتحاد بین المللی حمل و نقل (آی.تی.اف)، کنفدراسیون بین المللی کارگران ( آی.تی.یو.سی) و سازمان عفو بین الملل درباره ی دستگیری منصور اسانلو:
سه سازمان فوق از اعضاء و نهادهای وابسته به خود خواسته اند که در سالگرد دستگیری اسانلو نباید او را فراموش کرد و خواهان آزادی او شده اند. در این اطلاعیه آمده است: پس از یک سال که از دستگیری اسانلو می گذرد دوباره او را به دادگاه انقلاب بردهاند. سه نهاد فوق هم چنان خواهان به رسمیت شناخته شدن سندیکای شرکت واحد و برطرف شدن موانع و فشارها بر اتحادیه های مستقل کارگری در ایران شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: