۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته

هشتمین تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته نسبت به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت در محل سازمان آموزش وپرورش مشهد در ساعت 9 صبح شنبه دوم تیر ماه به مدت دوساعت برگزار شد. تجمع کنندگان ضمن اعتراض به عدم اجرای تعهدات مدیر سازمان و نماینده مجلس آ قای آریان منش با شعار وزیر بی لیاقت استعفا استعفا ، مدیر بی لیاقت استعفا، در راهروی ساختمان های یک ودو وسه وحیاط اداره جمع شدند و از مسئولین خواستند تا تاریخ 3 تیرماه به تعهدات خود عمل کنند. در غیر این صورت راه پیمائی اعتراضی از مقابل سازمان تا استانداری صورت خواهد گرفت. معلمان مجددا امروز سوم تیر ماه به تجمع خود ادامه دادند.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: