۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

23 تیر ماه یاد آور مبارزات خونین کارگران ایران را گرامی می داریم

در 23 تیرماه 1325 کارگران شرکت نفت که در آبادان و مناطق نفت خیز جنوب دست به اعتصاب زده بودند مورد هجوم نیروهای نظامی قرار گرفتند. در این حمله ی نظامی به اعتصاب کارگران بیش از 50 نفر کشته و حدود 200 نفر مجروح گردیدند. کارگران که برای به دست آوردن ابتدایی ترین حقوق خود مبارزه می کردند، در آن زمان خواهان افزایش حقوق و پرداخت حقوق روزهای تعطیلی بودند. آنها خواهان پرداخت حقوق روز جمعه و رعایت حداقل حقوق مصوب اولین قانون کار بودند. 

اولین قانون کار مصوب اردیبهشت 1325 که بر اثر مبارزات کارگران به تصویب رسیده بود، مقرر می داشت که حداقل حقوق باید زندگی اولیه کارگران را فراهم کند، اما کارفرمایان و از جمله کارفرمای بزرگ آن زمان شرکت نفت انگلیس حاضر به اجرای قانون کار نبودند. و در انتها کارگران با تحمل کشته و زخمی شدن تعداد زیادی موفق شدند ابتدایی ترین حقوق خود را به دست آوردند و ضربه ی محکمی به شرکت نفت انگلیسی وارد کنند. سایر خواسته های کارگران در این اعتصاب عبارت بود از عدم مداخله ی شرکت نفت انگلیس در امور داخلی ایران و خلع سلاح عشایر مسلح که تحت فرمان انگلستان بودند. خواسته هایی که پیگیری آنان منجر به ملی شدن صنایع نفت در سال های بعدی شد. 23 تیرماه 1325 آغاز مبارزاتی جدید از طرف کارگران و مردم ایران در خلع ید از قدرت استعماری آن زمان یعنی انگلستان و پایان یک دوره استعمار تا ملی شدن صنعت نفت بود. کارگران که همواره در مبارزه علیه سلطه ی خارجی پیش رو بودند در این مبارزات ثابت کردند که سلطه ی بیگانه را نمی پذیرند و سرمایه داران ثابت کردند که در برابر کارگران به راحتی با بیگانه گان متحد شده و به سرکوب کارگران می پردازند.
مبارزات قهرمانانه کارگران در 23 تیر ثابت کرد که اتحاد کارگران و وجود تشکل های کارگری پشتوانه ای بزرگ برای به دست آوردن حقوق کارگران است.
ما ضمن گرامی داشت این روز با یاد و خاطره ی کارگران جان باخته در راه آزادی خواهان ایجاد تشکل های کارگری و پشتیبانی از مبارزات کارگران در جهت ایجاد تشکل های مستقل و احقاق حقوق آنان می باشیم.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: