۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

تجمع حدود 1600 نفر از کارگران ایران خودرو

بر طبق خبر ارسالی به ایمیل کانون مدافعان حقوق کارگر امروز پنجشنبه ۲۸/۶/۸۷ حدود ۱۶۰۰ نفر از کارگران اخراج شده ایران خودرو در محل پارکینگ این شرکت تجمع کرده اند.
این تجمع اعتراضی، واکنش به اخراج آنان توسط کارفرما بود. شرکت ایران خودرو و شرکت های وابسته به آن از جمله ایفا چیکار، پارس پاکان، تهران پاکو، ایسیکو به بهانه ی اضافه داشتن نیروی کار اقدام به اخراج این کارگران کرده است، در حالی که از طرف دیگر کارگران را وادار به انجام اضافه کاری نموده است.
حراست ایران خودرو کارت های کارگران اخراج شده را از آنان گرفته است تا نتوانند به شرکت وارد شوند. از اینو این کارگران امروز تجمع خود را در محل پارکینگ برگزار نمودند.

هیچ نظری موجود نیست: